کازانووا کانال گیف پورن (1976) با جان هولمز.

11:20
988

فیلم یکپارچهسازی با سیستمعامل کامل با جان هولمز ساخته شده با دو فیلم. یکی داستان Casanova از قرن 17th (btw. کازانووا در جمهوری چک دفن شده است) و دوم داستان های کانال گیف پورن کوچک از جان هولمز. ارگانها